SAR Arbitráž

Kontakty

obchodní firma:

Společnost pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích v oddílu „C“, vložce 15062

sídlo: České Budějovice, Kostelní 1225/30, PSČ: 37004
IČ: 280 63 317
DIČ: CZ28063317

bankovní spojení:
účet číslo: 213771482/0300 vedený u ČSOB a.s.
IBAN: CZ28 0300 0000 0002 1377 1482
BIC: CEKOCZPP

kancelář tajemníka společnosti:

JUDr. Vlastimil Hájek, advokát
U Černé věže 9, České Budějovice, PSČ: 370 01

telefon: (+420) 386 353 314
fax: (+420) 386 353 740
telefon GSM: (+420) 777 121 505
E-mail: info@sar-arbitraz.cz

© 2007 SAR & Webarium s.r.o.